توضیحات محصول

درس نهم آمادگی دفاعی کلاس دهم

اسلاید های قابل ویرایش

من یک رزم آورم

تعداد صفحات : 28 صفحه

عناوین:

 • فنون دفاع و رزم
 • جهت یابی
 • جهت های اصلی و فرعی
 • جهت یابی در شب
 • نخمین مسافت
 • آشنایی با اسلحه انفرادی
 • مشخصات اسلحه کلاشینکف
 • باز و بسته کردن اسلحه
 • اصول ایمنی هنگام استفاده از اسلحه
 • اصول تیراندازی صحیح
 • دفاع شهری
 • کمین و ضدکمین